ബാർക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു; ഇന്ത്യ ടുഡേ ചാനൽ ഗ്രൂപ്പിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി

0
29

ബാർക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഇന്ത്യ ടുഡേ ചാനൽ ഗ്രൂപ്പിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴ, ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. ആജ് തക്, ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്നീ ചാനലുകൾ ടിവി ടുഡേ നെറ്റ്വർക്കിന് കീഴിലാണ്, പണം എത്രയും വേഗം കോടതിയിൽ കെട്ടിവെച്ചാൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം എന്നാണ് കോടതി ചാനൽ ഗ്രൂപ്പിനോട് അറിയിച്ചത്. വ്യൂവര്ഷിപ്പ് കൂട്ടികാണിക്കാൻ ഇന്ത്യ ടുഡേ ചാനൽ തട്ടിപ്പ് കാണിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here