സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും 201.36 കോടിയിലധികം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ നൽകിയതായി കേന്ദ്രം

Must Read

ന്യൂഡൽഹി: ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കോവിഡ് -19 നെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും 201.36 കോടിയിലധികം വാക്സിനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ 5.47 കോടിയിലധികം ഡോസുകൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ സൗജന്യമായി നൽകിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കോവിഡ് -19 വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന്‍റെ സാർവത്രികവൽക്കരണത്തിന്‍റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ, രാജ്യത്തെ വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്സിനുകളിൽ 75% കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഭരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്രം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

2021 ജനുവരി 16 നാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി കോവിഡ്-19 വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചത്. 2021 ജൂൺ 21 മുതൽ കോവിഡ് -19 വാക്സിനേഷൻ സാർവത്രികമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു.

ദേശീയ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മുൻകരുതൽ ഡോസുകൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിനായി 2022 ജൂലൈ 15 നാണ് “കോവിഡ് വാക്സിൻ അമൃത് മഹോത്സവ്” കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്. കാമ്പയിന്‍റെ ഭാഗമായി 18 വയസും അതിനു മുകളിലും പ്രായമുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗജന്യ മുൻകരുതൽ ഡോസുകൾ ലഭിക്കും. 2022 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഈ ഡ്രൈവ് തുടരും. പ്രതിദിനം ശരാശരി 22 ലക്ഷത്തിലധികം മുൻകരുതൽ ഡോസുകൾ നൽകിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Latest News

കെടിയു വിസി നിയമനം; കോടതി വിധി പൂർണമായി പാലിക്കുമെന്ന് ഗവർണർ

കോഴിക്കോട്: സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ താൽക്കാലിക വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധി പൂർണമായും പാലിക്കുമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. എല്ലാവരും കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും...

More Articles Like This