പേ ടിഎം ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തു

0
139

പേടിഎം ആപ്പ് പ്ളേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു, ഗൂഗ്ൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി, പണം സുരക്ഷിതരാണെന്നും തങ്ങൾ ഉടൻ മടങ്ങി വരുമെന്നും പേ ടിഎം അധികൃതർ പറഞ്ഞു, തങ്ങളുടെ ആപ്പ് തൽക്കാലത്തേക്ക് പ്ളേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ലെന്നും പേ ടിഎം അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here