പേ ടിഎമ്മിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം ഗൂഗിൾ നീക്കി

0
64

മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്ന കാണിച്ച് പേ ടിഎമ്മിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം ഗൂഗ്ൾ നീക്കി, ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്, ഗൂഗിൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതിനാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം നിരോധനം നീക്കുകയായിരുന്നു, ചൂതാട്ടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പേ ടിഎമ്മിന് നേരെ ഗൂഗിളിന്റെ ആരോപണം, ഇത് ഗൂഗിൾ മനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഇതോടെ പ്ളേ സ്റ്റോറിൽ പേ ടിഎം ആപ്പ് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here